ราคาเหมาจ่ายในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เกินถนนวงแหวนรอบที่ 3 อัตราค่าโดยสารราคา 150 บาท

  รายการข่าวทั้งหมด
   
test - 3 มี.ค 58
ประชาสัมพันธ์"วันแม่แห่งชาติ" - 9 ส.ค 53
ประชาสัมพันธ์ - 14 ก.ค 53
ข่าวประชาสัมพันธ์ - 22 พ.ค 53
หน้า 1