ราคาเหมาจ่ายในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เกินถนนวงแหวนรอบที่ 3 อัตราค่าโดยสารราคา 150 บาท

  อัตราค่าโดยสาร
   
ราคา 450 บาท
บ้านหนองตอง       
Baan Nongthong
ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง  
San Pathong District
เมืองลำพูน          
Muang Lamphun
น้ำบ่อหลวง-เหลือง Nambor Laung
ดอยติ            
Doi Ti
บริษัทสหพัฒน์                                 
Sahaphat Co,LTD,
เต๋าการ์เด้น  Tao Garden Resort
ราคา 500 บาท
ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ   
Baan Ti District
โฟร์ซีซั่น    
Four Saeson
เก๊าไม้ล้านนา   
Kaomai lanna
น้ำตกแม่สา     
Maesa Water fall
บ้านทุ่งเสี้ยว    
Baan Thung Saew
สนามกอล์ฟกัสซันบ้านธิ      
Gassun Leck City
หนองแซะสันกำแพง      
Nong Sac
กฤษดาดอย     Krissada Doi
ราคา 600 บาท
สวนบัวรีสอร์ท 
Suanbua Resort
เบลล์วิลล่า       
Bell Villa
แม่สาวัลเล่ย์   
Mae Sa Valley
วัดดอยซิว 
Doiseaw Temple
ที่ว่าการอำเภอแม่แตง  
Mae Tang District
สนามกอล์ฟร่มหลวง  
Royal cnx golf
สนามกอล์ฟอัลไพร์ลำพูน      
Lumphun golf club
ดอยหล่อ   Doi Lour
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง                           Maewang District
ราคา 700 บาท
ห้วยฮ่องไคร้  Houyhong Krai
ที่ว่าการอำเภอป่าซาง                            
Parsang District
โป่งกุ่ม-โป่งดิน    
Pongkum-Pongdin
บ้านแม่หอพระ
Baan Maehorpra
เขื่อนแม่งัด 
Mae Ngad DAM
โป่งแยงแอ่งดอย  Pongyaeng Oang Doi
ราคา 800 บาท
ท่าลี่ 
Tha Li
ที่ว่าการอำเภอแม่ทา
Mae Tha District
ที่ว่าการอำเภอจอมทอง
Chom Thong District
สุกันตรารีสอร์ท
Sukantara Resort
ม่อนดอยอิงฟ้า Mondoi Aingfhar Resort
รอยัลปิงรีสอร์ท
Royal Ping Resort
น้ำพุร้อนสันกำแพง Sankampang Hot Spring
ราคา 900 บาท
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  
Baan Hong District
สนามกอล์ฟกัสซันแม่ทา     Gassan Khuntan Golf&spa
ราคา 1,000 บาท
ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว   Chiang Dao District
ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร                     
Hang Chat District
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  Lampang Elephant Camp
ราคา 1,200 บาท
ที่ว่าการอำเภอพร้าว    
Prao District
ที่ว่าการอำเภอฮอด   
Hot District
ที่ว่าการอำเภอเกาะคา 
Khorkar District
บ้านแม่ขะจาน                                  
Baan Maekhachan
ที่ว่าการอำเภอสะเมิง 
Samoeng District
เมืองงาย    
Meang Gnay
เมืองลำปาง                                          Muang Lampang
ราคา 1,500 บาท
ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า              
Wiangpapao District
ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ  
Whang Nua District
ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ    
Mae Mor District
เชียงดาวรีสอร์ท          
Chiang Dao Resort
ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า 
Doi Tao District
วัดสันปง 
Sanpong Temple
ออบหลวง    Aob-Luang
ราคา 1,600 บาท
วัดพระบาทสี่รอย  Prabatsi Roi Temple
ราคา 1,800 บาท
ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย   
Mae-sruy District
ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ 
Chaiprakarn District
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ  Sob Prab District
 
ราคา 2,000 บาท
ที่ว่าการอำเภอลี้     
Li District
ที่ว่าการอำเภอฝาง  Fang District
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม  Jae Hom District
ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย
Den Chai District
ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม
Searm Ngam District
บ้านอรุโณทัย
Baan Arunothai
เมืองพะเยา Muang Payao
ราคา 2,200 บาท
ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ  Mae Jai District
ที่ว่าการอำเภองาว Ngao District
ราคา 2,500 บาท
ที่ว่าการอำเภอปาย Pai District
ที่ว่าการอำเภอแม่อาย
Mae Ai District
ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง  
Wiang Hang District
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก
Mae Prik District
ที่ว่าการอำเภอจุน
Jhoon District
ที่ว่าการอำเภอเถิน                                    
Thean District
ที่ว่าการอำเภอพาน                                     
Phan District
ดอยอินทนนท์                                           
Doi Inthanon
เมืองเชียงราย
Muang Chiangrai
เมืองแพร่                                                     
Muang Pare
บ้านท่าตอน                                                    BaanTaton
ราคา 3,000 บาท
ที่ว่าการอำแภอเชียงแสน                 
Chiang San District
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ                    
Chiang Kam District
ที่ว่าการอำเภอเทิง  Teang District
สามเหลี่ยมทองคำ
Golden Tri-angle
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย Mae Sai District
ดอยอ่างขาง   Doi Arngkhang
ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
Ohm Koy District
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง               
Mae Sariang District
ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม 
Mae Chaem District
ที่ว่าการอำเภอป่าแดด 
Pha-dad District
ดอยตุง Doi Thung
ที่ว่าการอำเภอปง Pong District
อัตราค่าโดยสาร หน้าที่ 1 | 2 | 3