ราคาเหมาจ่ายในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เกินถนนวงแหวนรอบที่ 3 อัตราค่าโดยสารราคา 150 บาท

  อัตราค่าโดยสาร
   
ราคา 3,500 บาท
ที่ว่าการอำเภอเชียงของ 
Chiang Khong District
ที่ว่าการอำเภอขุนยวม
Khoon Yuam District
ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน   Chiang Muan District
เมืองตาก Muang Tak
เมืองอุตรดิตถ์ Muang Auttara Dit
ราคา 4,000 บาท
เมืองกำแพงเพชร 
Muang Kampang pet
เมืองสุโขทัย 
Muang Sukho Thai
เมืองน่าน  Muang Nan
ราคา 4,500 บาท
เมืองพิษณุโลก
Muang Pid Sanulok
เมืองแม่ฮ่องสอน
Mung Mae Hong Son
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  Mae Sod District
ราคา 5,000 บาท
เมืองพิจิตร 
Muang Pi Jit
เมืองนครสวรรค์  Muang Nakornsawhan
ราคา 5,500 บาท
เมืองเพชรบูรณ์ Muang Petchaboon
ราคา 8,000 บาท
เมืองอุดรธานี 
Muang Udonthani
เมืองลพบุรี
Muang Robburi
เมืองสระบุรี 
Muang Sara Buri
เมืองสิงห์บุรี
Muang Sing Buri
เมืองอ่างทอง
Muang Ang-thong
เมืองพระนครศรีอยุธยา Mung Ayutthaya
ราคา 10,000 บาท
กรุงเทพมหานคร   Bangkok
เมืองสุพรรณบุรี 
Muang Suphan Buri
เมืองนครปฐม Muang Nakorn Prathom
ราคา 12,000 บาท
เมืองชลบุรี  
Muang Chon Buri
เมืองอุบลราชธานี  
Muang Ubonratcatani
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน  Hau-hin District
เมืองเพรชบุรี Muang Phet-chaburi
พัทยา     Pattaya
เมืองขอนแก่น                                   Muang Khon Khan
 
ราคา 1,200 บาท
ที่ว่าการอำเภอพร้าว    
Prao District
ที่ว่าการอำเภอฮอด   
Hot District
ที่ว่าการอำเภอเกาะคา 
Khorkar District
บ้านแม่ขะจาน                                  
Baan Maekhachan
ที่ว่าการอำเภอสะเมิง 
Samoeng District
เมืองงาย    
Meang Gnay
เมืองลำปาง                                          Muang Lampang
ราคา 1,500 บาท
ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า              
Wiangpapao District
ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ  
Whang Nua District
ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ    
Mae Mor District
เชียงดาวรีสอร์ท          
Chiang Dao Resort
ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า 
Doi Tao District
วัดสันปง 
Sanpong Temple
ออบหลวง    Aob-Luang
ราคา 1,600 บาท
วัดพระบาทสี่รอย  Prabatsi Roi Temple
ราคา 1,800 บาท
ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย   
Mae-sruy District
ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ 
Chaiprakarn District
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ  Sob Prab District
ราคา 2,000 บาท
ที่ว่าการอำเภอลี้     
Li District
ที่ว่าการอำเภอฝาง  Fang District
ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม  Jae Hom District
ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย
Den Chai District
ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม
Searm Ngam District
บ้านอรุโณทัย
Baan Arunothai
เมืองพะเยา Muang Payao
ราคา 2,200 บาท
ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ  Mae Jai District
ที่ว่าการอำเภองาว Ngao District
ราคา 2,500 บาท
ที่ว่าการอำเภอปาย Pai District
ที่ว่าการอำเภอแม่อาย
Mae Ai District
ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง  
Wiang Hang District
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก
Mae Prik District
ที่ว่าการอำเภอจุน
Jhoon District
ที่ว่าการอำเภอเถิน                                    
Thean District
ที่ว่าการอำเภอพาน                                     
Phan District
ดอยอินทนนท์                                           
Doi Inthanon
เมืองเชียงราย
Muang Chiangrai
เมืองแพร่                                                     
Muang Pare
บ้านท่าตอน                                                    BaanTaton
ราคา 3,000 บาท
ที่ว่าการอำแภอเชียงแสน                 
Chiang San District
ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ                    
Chiang Kam District
ที่ว่าการอำเภอเทิง  Teang District
สามเหลี่ยมทองคำ
Golden Tri-angle
ที่ว่าการอำเภอแม่สาย Mae Sai District
ดอยอ่างขาง   Doi Arngkhang
ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
Ohm Koy District
ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง               
Mae Sariang District
ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม 
Mae Chaem District
ที่ว่าการอำเภอป่าแดด 
Pha-dad District
ดอยตุง Doi Thung
ที่ว่าการอำเภอปง Pong District
   
   
อัตราค่าโดยสาร หน้าที่ 1 | 2 | 3